euromast

 

logo

De afdeling Rotterdam is samen met de afdelingen Amsterdam, den Haag en de voormalige afdeling Delft een van de oudste afdelingen binnen Traction Avant Nederland. De Vereniging is in de jaren 60 opgericht in Delft. De behoefte om de de Citro├źn Traction Avant als cult- of cultuurobject te behouden voor het nageslacht, vooral gevoeld werd door studenten. En die studenten woonden vooral in het westen van Nederland.Beknopte historie van de afdeling Rotterdam                                        

Met name in de eerste jaren van de Vereniging TAN werd vooral traction gereden in verband met de geringe aanschafkosten van een bejaard exemplaar. 

De Afdeling Rotterdam omvat globaal het Rijnmondgebied en de Zuidhollandse eilanden.
Overigens staat het leden vrij lid te worden van een afdeling naar keuze.