Voorzitter Henk Kolstein toonde de huidige samenstelling van het Afdelingsbestuur en wees op de vacante functie van secretaris en penningmeester. Ad Besems heeft zich opgeworpen als penningmeester om de komende 3 jaar thesaurier te zijn. Ons nieuwe lid Jan Willem Karssies gaat de functie  van algemene zaken vervullen. Hulde voor het initiatief.

Piet Kok als penningmeester lichtte de stand van zaken der pecunia van de afdeling toe. Een goede stand van zaken hetgeen applaus oogstte.

Gerard Madern als spreekstalmeester van de kascontrole kon niets anders constateren dan, dat er een goed financieel beleid was gevoerd en de boeken in orde waren. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester en dus het bestuur te dechargeren, hetgeen met applaus werd beklonken.

Vervolgens toonde Henk het programma 2024. Een vol programma met activiteiten zowel in de Afdeling, Landelijk als Internationaal. Zie de website “TAN Rotterdam”. In de rondvraag kwamen enkele vragen aan de orde die tot tevredenheid werden beantwoord.

Daarna was er ook nogmaals tijd voor onderlinge contactgesprekken. Patrick van “Het Lokaal” maakte zich verdienstelijk door het regelen van de  verwarming en de bediening van de bar. Sonja, Helma en Christine verzorgden de catering. De huzarensalade van Helma ging er in als koek en de worst/kaas combinatie van Sonja vond gretig aftrek.

Han bediende buiten Het Lokaal  de “vetput” oftewel de frituur en bakte zijn bittergarnituur lichtbruin. Dankzij de sauzen liep de consumptie gesmeerd.

Na een bandenwissel van Nel en Gerard was het tijd om de huiselijke haard op  te zoeken. Twee nieuwe banden van Gerard pasten precies achterin in de 2 CV.

Samenvatting: Vraag niet wat de Afdeling voor jou kan doen maar vraag jezelf af wat jij kan doen voor de Afdeling.  Contact de Voorzitter Henk Kolstein om 3 jaar secretaris te zijn. Een rit uitzetten (handleiding is aanwezig) en narijden allemaal zaken die het functioneren bevorderen. De jeugd moet het overnemen en daar is het tijd voor. Wanneer dit blad in de bus valt hebben we onze eerste technische avond van 19 februari alweer achter de rug. We zien elkaar voor de koffieklets op vrijdagavond 15 maart in Oud Beijerland en de eerste afdelingsrit van dit jaar met een bezoek aan het Louwmanmuseum op zondag 7 april a.s. Hou s.v.p. uw mailbox in de gaten!

Ron Fidder.