Op deze avond gaan we de startmotor behandelen.
Je krijgt te horen over de werking, het onderhoud en de revisie ervan.

 startmotor