In een gezellige ambiance met profi presentatieapparatuur kwamen 32 geinteresseerden bij elkaar voor deze afdelingsactiviteit ondanks dat de griep toegeslagen had onder de leden. De Oudenbosschebollen van Koos smaakten goed bij de koffie en thee.

Het flatscreen en het witte doek toonde beelden van de activiteiten in de afdeling in het afgelopen jaar.

Na het openings-en welkomstwoord door de voorzitter waren er geanimeerde onderlinge gesprekken. Niemand bleef in de coulissen.

Het moment van de ALV bracht ook wat de financiën betreft een goed beeld en een 4e bestuurslid. Met algemene stemmen is Ad Besems bestuurslid Algemene Zaken. Piet schetste de gang van zaken in de afdeling met nieuwjaarsreceptie; 4 x afdelingsavond met techniek en elektriciteit. 3 x koffieklets, het inrichten van Citromobile, 2 x Technische controle en 1 x taxatiedag, 4 ritten, 2 x op de rechter Maasoever, 2 x op de linker Maasoever, 2 x onderwerpen voor de heren en 2 x voor de dames; 2 x op zaterdag en 2 x op zondag. Het zwaartepunt van de belasting voor het gehele bestuur was de enquête.

Mede aan de hand van de informatie uit de enquête is het Jaarprogramma 2019 in elkaar gezet. Niet haaks op de programma’s van andere jaren, maar wel duidelijk vorm gegeven aan de hand van de info uit de enquête. Deelnemers om activiteiten uit te voeren was ook een resultaat van de belronde.

Piet deed een oproep Technische Controle, verjonging/aanwas ledenbestand en promotie Tan.

Bij de rondvraag gaf Herman Koekkoek complimenten voor de zaken in de afdeling en deze nwjrsontvangst Hij wees op het feit dat het HB bezig is met een lijst van Partnergarages, zodat je in je regio een garage kan vinden die Tractions kan repareren. Bekend uit de Tanberichten en komt nogmaals aan de orde op de bestuursvergadering en in de Ledenraad.

Arie de Haas van Citrouw was met zijn zoon aanwezig en Arie kwam in de schijnwerpers omdat Piet hem een cadeau en bloemen aanreikte voor de inzet bij de Technische Controles dit jaar.

De bar werd druk bezocht en de salades gelardeerd op een bedje van ham met daarnaast de uitmuntende saté met gallica panem verhoogden de feestvreude. Muizende katjes mouwen niet zegt het spreekwoord, nadien werd nog lang nagepraat.

Ron Fidder